11 Ağustos 2018 Cumartesi

Çevre Katillerine

Kirletip durursanız böyle acımasızca
havayı suyu toprağı
ve de çam bırakmazsanız
devire devire
hain ellrinizin kurbanı olursa
gül gülüşlü çevre
hasret kalırız maviye yeşile
ciğerlerimiz döner kevgire
yayılır her yere habis ur
hepimiz kaldırılırız revire
Bulamaz derdimize çare
Lokman Hekim bile...