5 Mayıs 2011 Perşembe

CÜCE

İnanmaz hiç
paradan başka bir güce
Sevgi ve dostluk gibi
yüce duygular
uğramaz semtine,
ne gündüz ne de gece
İn cin top oynar vicdanında
boyu servi ama
benliği cüce...